تبلیغات
مدیریت اسلامی - همایش ملی ارزشها و اخلاقیات در مدیریت

تحقق مدیریت اسلامی

همایش ملی ارزشها و اخلاقیات در مدیریت

اخلاقیات حاکم بر سازمان­های امروزی تابع ارزش­های موجود در جامعه و جهان بینی حکومتی است و برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در حرکت به سوی هدف مطلوب جمعی و عمومی از سوی مدیران و کارگزاران باید مساوات اجتماعی تبلور یابد، مصلحت عامه مجموعه­ای از ارزش­ها است که توجه به آن همراه با عدالت، انصاف و برابری است. مدیران و کارگزاران در این راه نیازمند الگوها و چارچوب­های ارزشی و اخلاقی هستند که به صورت معیارهایی به رفتارها و اعمال آنان جهت دهد. بنابراین باید معیارهای اخلاقی و ارزشی به صورت منظم در اختیار همه آنان قرار گیرد و به نوعی در آنان درونی شود. الگوهای اخلاقی به افراد امکان می­دهند تا تصمیمات صحیحی اتخاذ کنند و از ابهام و سردرگمی رهایی یابند و موجبات تعالی آنها و تکریم ارباب رجوع را فرآهم نمایند.

کشور ایران در راستای نیل به اهداف چشم انداز بیست ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی نیازمند ارتقاء اخلاق مدیریتی در سطح ملی و منطقه­ای و جهانی است. پرداختن به این موضوع در کشوری که به دو بال بالنده دین، پیشینه قدرتمند تاریخی و تمدن­های بشری مفتخر است ضرورتی اجتناب­ناپذیر است که انتظار جامعه دانشگاهی و اداری کشور را برآورد نماید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب به عنوان قطب آموزش مدیریت شمالغرب کشور در رشته­ها و مقاطع مختلف تحصیلی مدیریتی این ضرورت را احساس کرده و با همکاری دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی، اقدام به برگزاری این همایش در سطح ملی در آذر ماه 1391نموده است.

 

محورهای همایش

مفاهیم و چارچوب ها

- نظریه ها، رویکردها، الگوها و استراتژی های اخلاق سازمانی

- دیدگاه ها و  مدل های اخلاق مدیریتی

- الگوهای عملی و  کاربردی اخلاق حرفه ای و سازمانی

- نظریه ها، رویکردها و استراتژی­های اخلاق در محیط کار

اخلاق مدیریتی در آموزه های دینی و سیره معصومان (ع) و متون ادبی

- عقلانیت دینی در اخلاق مدیریتی

- مبانی دینی در اخلاق مدیریتی

- آسیب شناسی اخلاق مدیریتی از منظر دینی

- موانع ارتقای اخلاقی در مدیریت  و راهکار های ارتقا از منظر دینی

- بررسی تطبیقی اخلاق مدیریتی دینی، با سایر مکاتب و ادیان

-  اخلاق کاربردی و اخلاق حرفه­ای از منظر مدیریتی و دینی

- خودکنترلی و هوش فرهنگی در اخلاق مدیریتی و دینی

- اخلاق مدیریتی دینی در متون ادبی و تاریخی

 اخلاق حرفه ای در آموزش عالی

- نقش آموزش­های رسمی و غیررسمی در ارتقاء اخلاق حرفه­ای

- معیارها و مؤلفه­های ارزیابی اخلاق حرفه­ای در آموزش عالی

روش شناسی اخلاقیات در مدیریت

- روش شناسی مطالعات اخلاقیات در سازمان ها

- مطالعات تطبیقی اخلاق حرفه ای، سازمانی و کسب و کار

- فرا تحلیل تحقیقات انجام یافته در حوزه اخلاق در محیط کار

مدیریت اخلاقیات

- سیاست­ گذاری و خط مشی­­گذاری اخلاقی در سازمان ­ها

- مدیریت تعارضات اخلاقی در سازمان ها

 کاربردهای اخلاقیات مدیریت در سطح ملی

- سازمان های اخلاقی در کسب و کار

- اخلاقیات و رفتار شهروندی سازمانی

- اخلاقیات و بهره وری منابع انسانی

- اخلاق حرفه ای و اعتماد آفرینی

- مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه ای

 آینده اخلاقیات در مدیریت

-خلاق مدیریتی در سازمان­های هزاره سوم

- اخلاق حرفه ای و اعتماد سبز

- توسعه فرهنگی و اخلاق مدیریتی

- توسعه پایدار و اخلاق مدیریتی

- چالش­ها و چشم انداز­ها و راهکار­های اخلاقی در محیط کسب و کار

شیوه نگارش مقاله

از نویسندگان محترم خواهشمند است برای تسریع در

داوری، قبل از ارسال مقالات به نکات زیر توجه فرمایند.

- موضوعات مقالات باید در ارتباط با عنوان همایش و محورهای آن باشد.

- مقاله باید مشتمل بر چکیده، واژه های کلیدی، مقدمه، بدنه اصلی تحقیق(چارچوب نظری، روش تحقیق، یافته­ها)، بحث و نتیجه گیری و فهرست منابع و ماخذ به شرح ساختار زیر باشد.

عنوان مقاله:                                B Titr, bold,14

عنوان تیترها:                              B Zar, bold, 14

چکیده:       B Nazanin, 12                                    متن اصلی مقاله:                          B Nazanin , 12

متن عبارات انگلیسی: Times New Roman,12      - مقالات ارسالی در صفحات کاغذ 4A با قلم نازنین فونت 14 (برای قسمت لاتین با قلم Times New Roman12 ) با نرم افزار word 2003 حروف چینی و ارسال شود . در غیر این صورت از بررسی مقاله معذوریم.

- مقالات ارسالی به جز اصل مطالب باید دارای صفحه اول به شرح زیر باشد:

- عنوان مقاله، نام نویسنده/ نویسندگان.(نام نویسنده عهده دار مکاتبات مشخص شود.)

- رتبه علمی و نام موسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به فارسی.

- نشانی کامل نویسنده عهده دار مکاتبات: شامل نشانی پستی، شماره تلفن، شماره دور نگار و نشانی پست الکترونیکی.

- چنان چه مقاله مستخرج از پایان نامه یا حاصل کار پژوهشی باشد در صفحه اول درج شود.

- چکیده كه گویای مسئله مورد بحث، سوابق تحقیق، كاربرد و نتیجه باشد (حداکثر ۲۰۰ کلمه) و واژه های کلیدی (حداکثر 5 واژه).

- مقدمه‌ای که گویای مساله مورد بحث، سوابق تحقیق، کاربرد و نتیجه باشد؛

- شرح مقاله و روش تحقیق به‌طوری كه برای محقق بعدی قابل بازسازی باشد؛

- بند نتیجه كه گویای مزایا و محدودیت‌ها و كاربردهای تحقیق باشد؛

- فاصله متن از لبه کاغذ از چپ و راست ۲.5 و از پایین ٣ سانتیمتر طراحی شود.

فاصله خطوط متن مقالات به‌صورت Single باشد و بین عنوان هر بند و نخستین سطر آن یك سطر و بین انتهای هر بند و شروع بند دیگر دو سطر  فاصله در نظر گرفته شود.

- متن کامل مقالات بایستی حداكثر در 15 صفحه و به صورت یك ستونی تهیه شود.

- متن مقالات، از نظر املایی به دقت تصحیح شود.

- جداول نزدیک به متن مربوطه آورده شود. منحنی ها، شکل ها و نمودارها، روشن، دقیق و اصیل باشند.

- در متن مقاله به شماره عکس ها، جداول و نمودارها اشاره شود و محل تقریبی آنها مشخص شود.

- ارجاعات در متن مقاله داخل پرانتز به صورت (نام خانوادگی، سال: صفحه) آورده شود.

- در ذکر منابع از الگوی زیر استفاده شود:

الف-کتاب: نام خانوادگی، نام (سال نشر) نام کتاب، نام مترجم، دوره چند جلدی، نوبت چاپ، محل نشر: نام ناشر.

ب- مقاله: نام خانوادگی، نام (سال نشر) عنوان مقاله، نام نشریه، دوره یا جلد، شماره نشریه،ص.

مقاله های رسیده ابتدا از طرف کمیته علمی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که مناسب تشخیص داده شود توسط سه نفر از صاحب نظران به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

نحوه ارسال مقالات

- مقالات با نامگذاری نویسنده مسئول به صورت انگلیسی از طریق پست الکترونیکی به ایمیل همایش ارسال شوند.

تذکرات

ـ اولویت با مقالات علمی- پژوهشی است.

- مقاله قبلاٌٌ در نشریه یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی دیگر چاپ نشده باشد.

ــ مسئولیت محتوی مقاله به عهده نویسندگان است.

ــ دبیرخانه همایش در قبول یا رد مقاله آزاد­ می باشد.

زمان بندی همایش 

آخرین فرصت ارسال مقالات                 20 آبان 1391

اعلام نتایج داوری مقالات                      5  آذر 1391

مهلت ثبت نام                                   10 آذر 1391

زمان برگزاری                              22و 23 آذر 1391

نشانی دبیرخانه همایش

استانآذربایجان شرقی - بناب، میدان امام حسین(ع)، ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
(تحصیلات تکمیلی)، دبیر خانه همایش.

تلفکس:   04127226430

وب سایت همایش:             evm.bonabiau.ac.ir

پست الکترونیکی:           evm@bonabiau.ac.ir

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
std testing centers
دوشنبه 8 آبان 1396 01:40 ب.ظ
فقط چیزی که من دنبالش بودم WOW بود با جستجو برای ناشناس، اینجا آمده است
phone psychic reading
دوشنبه 8 آبان 1396 11:43 ق.ظ
شگفت انگیز است برای بازدید از این وب سایت و خواندن نظرات از
همه همتایان در مورد این نوشتار، در حالی که من نیز از تجربه تجربه می خواهم.
anonymous std testing
دوشنبه 8 آبان 1396 08:45 ق.ظ
مثل تو ذهنم را یاد می گیرم به نظر میرسد که تقریبا این را درک کردهاید، مانند آنچه که شما نوشتهاید
کتاب در آن یا چیزی من معتقدم که شما فقط می توانید با برخی از p.c. انجام دهید
خانه را کمی به سمت خانه حرکت دهید، با این حال به جای این، این است
وبلاگ فوق العاده خواندن عالی حتما بر میگردم.
myfreecams token generator
یکشنبه 30 مهر 1396 12:23 ق.ظ
هالا! من مدت هاست که وب سایت شما را دنبال کرده ام و در نهایت
شجاعت به جلو رفت و به شما فریاد از هافمن تگزاس!
فقط می خواستم به شما بگویم که شغل خوب را نگه دارید!
real psychic readings
شنبه 15 مهر 1396 02:50 ب.ظ
من همیشه این صفحه پست وبلاگ را به همه همکارانم ایمیل فرستادم، مثل اگر دوست داشته باشم
برای خواندن آن و سپس لینک های من نیز خواهد بود.
How much does it cost for leg lengthening?
سه شنبه 28 شهریور 1396 02:24 ق.ظ
These are actually impressive ideas in concerning blogging.
You have touched some nice factors here. Any way keep up wrinting.
aileenrevermann.hatenablog.com
شنبه 14 مرداد 1396 11:35 ق.ظ
Highly energetic article, I loved that a lot.
Will there be a part 2?
std screening
جمعه 2 تیر 1396 06:49 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در آغاز آیا واقعا کار کاملا با من پس از
برخی از زمان. جایی در سراسر جملات شما در واقع قادر
به من مؤمن اما تنها برای while. من با این حال کردم مشکل خود را با
جهش در مفروضات و شما خواهد را خوب به پر کسانی که شکاف.
در این رویداد شما در واقع که می توانید انجام من می بدون شک
تا پایان مجذوب.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo