تبلیغات
مدیریت اسلامی - همایش ملی ارزشها و اخلاقیات در مدیریت

تحقق مدیریت اسلامی

همایش ملی ارزشها و اخلاقیات در مدیریت

اخلاقیات حاکم بر سازمان­های امروزی تابع ارزش­های موجود در جامعه و جهان بینی حکومتی است و برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در حرکت به سوی هدف مطلوب جمعی و عمومی از سوی مدیران و کارگزاران باید مساوات اجتماعی تبلور یابد، مصلحت عامه مجموعه­ای از ارزش­ها است که توجه به آن همراه با عدالت، انصاف و برابری است. مدیران و کارگزاران در این راه نیازمند الگوها و چارچوب­های ارزشی و اخلاقی هستند که به صورت معیارهایی به رفتارها و اعمال آنان جهت دهد. بنابراین باید معیارهای اخلاقی و ارزشی به صورت منظم در اختیار همه آنان قرار گیرد و به نوعی در آنان درونی شود. الگوهای اخلاقی به افراد امکان می­دهند تا تصمیمات صحیحی اتخاذ کنند و از ابهام و سردرگمی رهایی یابند و موجبات تعالی آنها و تکریم ارباب رجوع را فرآهم نمایند.

کشور ایران در راستای نیل به اهداف چشم انداز بیست ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی نیازمند ارتقاء اخلاق مدیریتی در سطح ملی و منطقه­ای و جهانی است. پرداختن به این موضوع در کشوری که به دو بال بالنده دین، پیشینه قدرتمند تاریخی و تمدن­های بشری مفتخر است ضرورتی اجتناب­ناپذیر است که انتظار جامعه دانشگاهی و اداری کشور را برآورد نماید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب به عنوان قطب آموزش مدیریت شمالغرب کشور در رشته­ها و مقاطع مختلف تحصیلی مدیریتی این ضرورت را احساس کرده و با همکاری دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی، اقدام به برگزاری این همایش در سطح ملی در آذر ماه 1391نموده است.

 

محورهای همایش

مفاهیم و چارچوب ها

- نظریه ها، رویکردها، الگوها و استراتژی های اخلاق سازمانی

- دیدگاه ها و  مدل های اخلاق مدیریتی

- الگوهای عملی و  کاربردی اخلاق حرفه ای و سازمانی

- نظریه ها، رویکردها و استراتژی­های اخلاق در محیط کار

اخلاق مدیریتی در آموزه های دینی و سیره معصومان (ع) و متون ادبی

- عقلانیت دینی در اخلاق مدیریتی

- مبانی دینی در اخلاق مدیریتی

- آسیب شناسی اخلاق مدیریتی از منظر دینی

- موانع ارتقای اخلاقی در مدیریت  و راهکار های ارتقا از منظر دینی

- بررسی تطبیقی اخلاق مدیریتی دینی، با سایر مکاتب و ادیان

-  اخلاق کاربردی و اخلاق حرفه­ای از منظر مدیریتی و دینی

- خودکنترلی و هوش فرهنگی در اخلاق مدیریتی و دینی

- اخلاق مدیریتی دینی در متون ادبی و تاریخی

 اخلاق حرفه ای در آموزش عالی

- نقش آموزش­های رسمی و غیررسمی در ارتقاء اخلاق حرفه­ای

- معیارها و مؤلفه­های ارزیابی اخلاق حرفه­ای در آموزش عالی

روش شناسی اخلاقیات در مدیریت

- روش شناسی مطالعات اخلاقیات در سازمان ها

- مطالعات تطبیقی اخلاق حرفه ای، سازمانی و کسب و کار

- فرا تحلیل تحقیقات انجام یافته در حوزه اخلاق در محیط کار

مدیریت اخلاقیات

- سیاست­ گذاری و خط مشی­­گذاری اخلاقی در سازمان ­ها

- مدیریت تعارضات اخلاقی در سازمان ها

 کاربردهای اخلاقیات مدیریت در سطح ملی

- سازمان های اخلاقی در کسب و کار

- اخلاقیات و رفتار شهروندی سازمانی

- اخلاقیات و بهره وری منابع انسانی

- اخلاق حرفه ای و اعتماد آفرینی

- مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه ای

 آینده اخلاقیات در مدیریت

-خلاق مدیریتی در سازمان­های هزاره سوم

- اخلاق حرفه ای و اعتماد سبز

- توسعه فرهنگی و اخلاق مدیریتی

- توسعه پایدار و اخلاق مدیریتی

- چالش­ها و چشم انداز­ها و راهکار­های اخلاقی در محیط کسب و کار

شیوه نگارش مقاله

از نویسندگان محترم خواهشمند است برای تسریع در

داوری، قبل از ارسال مقالات به نکات زیر توجه فرمایند.

- موضوعات مقالات باید در ارتباط با عنوان همایش و محورهای آن باشد.

- مقاله باید مشتمل بر چکیده، واژه های کلیدی، مقدمه، بدنه اصلی تحقیق(چارچوب نظری، روش تحقیق، یافته­ها)، بحث و نتیجه گیری و فهرست منابع و ماخذ به شرح ساختار زیر باشد.

عنوان مقاله:                                B Titr, bold,14

عنوان تیترها:                              B Zar, bold, 14

چکیده:       B Nazanin, 12                                    متن اصلی مقاله:                          B Nazanin , 12

متن عبارات انگلیسی: Times New Roman,12      - مقالات ارسالی در صفحات کاغذ 4A با قلم نازنین فونت 14 (برای قسمت لاتین با قلم Times New Roman12 ) با نرم افزار word 2003 حروف چینی و ارسال شود . در غیر این صورت از بررسی مقاله معذوریم.

- مقالات ارسالی به جز اصل مطالب باید دارای صفحه اول به شرح زیر باشد:

- عنوان مقاله، نام نویسنده/ نویسندگان.(نام نویسنده عهده دار مکاتبات مشخص شود.)

- رتبه علمی و نام موسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به فارسی.

- نشانی کامل نویسنده عهده دار مکاتبات: شامل نشانی پستی، شماره تلفن، شماره دور نگار و نشانی پست الکترونیکی.

- چنان چه مقاله مستخرج از پایان نامه یا حاصل کار پژوهشی باشد در صفحه اول درج شود.

- چکیده كه گویای مسئله مورد بحث، سوابق تحقیق، كاربرد و نتیجه باشد (حداکثر ۲۰۰ کلمه) و واژه های کلیدی (حداکثر 5 واژه).

- مقدمه‌ای که گویای مساله مورد بحث، سوابق تحقیق، کاربرد و نتیجه باشد؛

- شرح مقاله و روش تحقیق به‌طوری كه برای محقق بعدی قابل بازسازی باشد؛

- بند نتیجه كه گویای مزایا و محدودیت‌ها و كاربردهای تحقیق باشد؛

- فاصله متن از لبه کاغذ از چپ و راست ۲.5 و از پایین ٣ سانتیمتر طراحی شود.

فاصله خطوط متن مقالات به‌صورت Single باشد و بین عنوان هر بند و نخستین سطر آن یك سطر و بین انتهای هر بند و شروع بند دیگر دو سطر  فاصله در نظر گرفته شود.

- متن کامل مقالات بایستی حداكثر در 15 صفحه و به صورت یك ستونی تهیه شود.

- متن مقالات، از نظر املایی به دقت تصحیح شود.

- جداول نزدیک به متن مربوطه آورده شود. منحنی ها، شکل ها و نمودارها، روشن، دقیق و اصیل باشند.

- در متن مقاله به شماره عکس ها، جداول و نمودارها اشاره شود و محل تقریبی آنها مشخص شود.

- ارجاعات در متن مقاله داخل پرانتز به صورت (نام خانوادگی، سال: صفحه) آورده شود.

- در ذکر منابع از الگوی زیر استفاده شود:

الف-کتاب: نام خانوادگی، نام (سال نشر) نام کتاب، نام مترجم، دوره چند جلدی، نوبت چاپ، محل نشر: نام ناشر.

ب- مقاله: نام خانوادگی، نام (سال نشر) عنوان مقاله، نام نشریه، دوره یا جلد، شماره نشریه،ص.

مقاله های رسیده ابتدا از طرف کمیته علمی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که مناسب تشخیص داده شود توسط سه نفر از صاحب نظران به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

نحوه ارسال مقالات

- مقالات با نامگذاری نویسنده مسئول به صورت انگلیسی از طریق پست الکترونیکی به ایمیل همایش ارسال شوند.

تذکرات

ـ اولویت با مقالات علمی- پژوهشی است.

- مقاله قبلاٌٌ در نشریه یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی دیگر چاپ نشده باشد.

ــ مسئولیت محتوی مقاله به عهده نویسندگان است.

ــ دبیرخانه همایش در قبول یا رد مقاله آزاد­ می باشد.

زمان بندی همایش 

آخرین فرصت ارسال مقالات                 20 آبان 1391

اعلام نتایج داوری مقالات                      5  آذر 1391

مهلت ثبت نام                                   10 آذر 1391

زمان برگزاری                              22و 23 آذر 1391

نشانی دبیرخانه همایش

استانآذربایجان شرقی - بناب، میدان امام حسین(ع)، ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
(تحصیلات تکمیلی)، دبیر خانه همایش.

تلفکس:   04127226430

وب سایت همایش:             evm.bonabiau.ac.ir

پست الکترونیکی:           evm@bonabiau.ac.ir

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

Admin Logo
themebox Logo